نفتآب

جایی برای ضرر وجود ندارد

صنعت پتروشیمی در سال‌های پس از انقلاب و جنگ تحمیلی توانست با توسعه‌ای همه‌جانبه و ایجاد تغییراتی بنیادین، به یکی از بازوهای اجرایی –توسعه‌ای و درآمدی برای کشور تبدیل شود و از صنعتی وابسته در داخل و خارج به صنعتی مستقل و سودآور برسد. این تحولات که جهش نخست آن در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ […]