نفتآب

نبرد سخت

بررسی کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به گواه تحلیلگران بین‌المللی حکایت از یک واقعیت دارد؛ گروه مذاکره‌کننده ایران در ۱۴ نشست برگزارشده اوپک در ۶ سال اخیر، برای حفظ سهم کشور در بازارهای جهانی در مقابل بزرگان نفت جهان ایستاد و کوتاه نیامد. کوتاه چند مورد را بررسی می‌کنیم. […]

سناریوهای اوپک و متحدانش در نشست ماه «ژوئن»

سناریو نخست؛ اجرای توافق آوریل: ۲۳ کشور تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری (Declaration of Cooperation) در نشست ماه آوریل بر سر کاهش تولید در سه مرحله به ترتیب ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برای مدت دو ماه، ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برای ۶ ماه و ۵ میلیون و […]