نفتآب

هزینه‌کرد قراردادهای پژوهشی ازدیاد برداشت، چندروزه جبران می‌شود

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، مهم‌ترین دستاورد این قراردادهای پژوهشی را دستیابی به زبان مشترک میان نفت و دانشگاه می‌داند و می‌گوید «در صورت افزایش یک درصدی ضریب بازیافت نفت، از محل این ازدیاد برداشت، کل هزینه‌کرد ۹ قرارداد امضا شده با دانشگاه‌ها (قراردادهای مرحله نخست) در کمتر از یک هفته جبران […]