نفتآب

گزیده‌های «نفتی» هفته

جدیت در طرح جمع‌آوری گازهای مشعل؛ احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از پیگیری اجرای چهار قرارداد و یک تفاهم‌نامه در زمینه جمع‌آوری گازهای همراه نفت در محدوده مناطق نفتخیز جنوب و پیگیری اجرای طرح توسعه ۲۸ مخزن با رعایت استانداردهای زیست محیطی خبر داد و اعلام کرد که وزیر نفت با جدیت طرح‌های […]

گزیده‌های نفتی هفته

تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای نفتی: هفته جاری، افزون بر قرارداد و تفاهم‌نامه‌های متعددی که در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران از جمله شرکت نفت‌خزر، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران، ‌شرکت نفت فلات قاره، ‌نفت مناطق مرکزی با محوریت پژوهش امضا شد، دو وزارتخانه نفت و علوم تفاهم‌نامه طرح مهارت‌افزایی دانشجویان در […]