نفتآب

وزیری برای دوران بحران

یک کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه آفتاب یزد، ضمن مثبت ارزیابی کردن چشم‌اندازهای پیش روی صنعت نفت و گاز و انرژی، می‌گوید: «وزیر نفت جمهوری اسلامی ‌ایران با درک این مسئله که ما با نوعی «بحران در بحران در بحران در بحران» رودررو هستیم، از این رو باید به‌خوبی می‌دانست که باید […]