نفتآب

مسیر طی شده در توسعه میدان آذر قابل دفاع است

میدان نفتی آذر به‌تازگی آزمون ۲۱ از ۲۸ روز تولید ۶۵ هزار بشکه‌ای را با موفقیت پشت سر گذاشته و فاز نخست توسعه آن در آستانه بهره‌برداری رسمی قرار گرفته است. نخستین چاه این میدان مشترک سال ۸۴ به نفت رسید؛ قرارداد توسعه میدان در سال ۹۰ امضا شد و حالا در سال ۹۹، فاز […]