نفتآب

نگاهی بر رئوس و جزئیات قراردادهای پژوهشی مدیریت اکتشاف

هدف‌گذاری برای بهبود الگوهای مطالعات کمی در ارزیابی مخازن به گزارش خبرنگار شانا، نخستین قرارداد، مربوط به پروژه پژوهشی تفسیر کمی لرزه‌ای (QI) در جنوب دشت آبادان است که بین سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد امضا شد. این پروژه، اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی و […]