نفتآب

صباح زنگنه: از همکاری با دنیا اِبا نداشته باشیم

دو دیدگاه برای همکاری ایران و روسیه وجود دارد. عده‌ای از روسیه در کنار چین به‌عنوان شریک راهبردی ایران یاد می‌کنند و این کشور را رفیق روزهای سخت ایران نام می‌برند و عده‌ای دیگر اما معتقدند روسیه نه تنها شریک سیاسی، تجاری و اقتصادی مطمئنی برای ایران نیست، بلکه سر بزنگاه پشت ایران را خالی […]