نفتآب

شیوه‌نامه طرح میزبانی پژوهشگاه نفت از دانشجویان وارد فاز اجرا شد

مهدی احمدخان‌بیگی، مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت در گفت‌وگو با شانا در تشریح دستورعمل یادشده، به تاکید وزیر نفت بر ضرورت باز شدن درهای پژوهشگاه به روی محققان و جامعه علمی کشور اشاره کرد و گفت: همسو با اجرای سیاست همکاری بین مراکز دانشگاهی و صنعت نفت کشور، طرحی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت تدوین […]