نفتآب

نقش غیرقابل انکار «زنگنه» در شکل‌گیری مپنا

ایده شکل‌گیری مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) که مطرح شد، محمد ملاکی مدیرعامل پیشین شرکت توانیر، مدیری که در کارنامه خود سابقه ۹ سال معاونت برق و مدیریت عامل توانیر و چهار سال مدیریت عامل شرکت ملی گاز ایران را دارد. مپنا سال ۷۱ تاسیس شد.   محمد ملاکی درباره چگونگی شکل‌گیری مپنا به سال […]