نفتآب

سیستان‌وبلوچستان، سرزمین شادی‌های کوچک و قلب‌های سخاوتمند

از ضبط خودرو، صدای ضعیفی از نوای موسیقی زیبای محلی بلوچی به گوش می‌رسد و از کناره‌های سواحل بکر و خیال‌انگیز دریای عمان، بوی آشنای نم و شرجی و رطوبت به مشاممان هل داده می‌شود؛ درخت‌های سوخته و کوه‌های صخره‌ای تصاویری هستند که از سمت چپ جاده به‌سرعت از مقابلمان می‌گذرند. کولر خودرو روشن است […]