نفتآب

گام‌های مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در مسیر جهش‌های تولید

به گزارش شانا، ۲۷ سال از آغاز فعالیت شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) می‌گذرد. این شرکت تا سال ۹۲ در ساختار دولتی فعالیت داشت و در این دوره زمانی به‌عنوان یکی از حلقه‌های مؤثر در جهش صنعتی کشور بیش از ۵۱ طرح با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار را اجرا کرد، به‌گونه‌ای که […]