نفتآب

الزام‌های تولید پایدار گاز در شمال شرق کشور مطرح شد

محمدرضا سلطانی، مدیر امور فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق در گفت‌وگو با شانا، با اشاره به وجود مخازن گازی مزدوران، شوریجه بی و شوریجه دی در میدان خانگیران، می‌گوید: «عمده گاز این شرکت از میدان خانگیران تأمین می‌شود و عمده گاز خانگیران، از مخزن مزدوران. این مخزن با در اختیار داشتن بیش از […]