نفتآب

اولویت جان کارکنان و مردم است

حدود دو ماه است که ویروس کووید- ۱۹ کل دنیا و ایران را درگیر خود کرده و بسیاری از فعالیت‌ها و اقدام‌های اقتصادی در کنار زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این مدت بسیاری از صنایع به‌ویژه صنعت نفت و زیرمجموعه‌های آن تلاش کرده‌اند با وجود محدودیت‌های کاری اعمال شده […]