نفتآب

سال سقوط

سال ۲۰۲۰ روزهای آخرش را سپری می‌کند؛ سالی که کرونا به جان بازار نفت افتاد، شهادت سردار سلیمانی قیمت نفت را به مرز ۷۲ دلار رساند، جنگ قیمتی سعودی – روسی دوشنبه سیاه را برای نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت با ثبت قیمت منفی ۳۷ دلار رقم زد و … تنها اقدام سال ۲۰۲۰ متناسب […]