نفتآب

خودکفایی ایران در ساخت پمپ‌های مورد نیاز صنعت نفت

پمپ‌ها در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کاربردهای وسیعی از فرآیند استخراج تا انتقال دارند که بیانگر اهمیت آنها در افزایش بهره‌وری صنایع است. پمپ‌های مختلفی با توان‌های متفاوت براساس نیاز پروژه‌ها در صنعت عظیم نفت به‌کار گرفته می‌شوند که با توجه به سیاست حمایتی وزارت نفت از سازندگان داخلی […]