نفتآب

کارآفرینی از رهگذر دانشگاه صنعت نفت

در صورت فقدان چنین سرمایه‌های مهمی، اولویت نخست هر کشوری با چنین ذخایر عظیمی، راه‌اندازی چنین مراکزی بود. آنچه متأسفانه در سال‌های اخیر مشاهده شد، گردآوری نخبگان کشور و آموزش آنها و سرانجام رها کردن آنها در فضایی فاقد شغل و سرشار از نااطمینانی بوده است. فارغ‌التحصیلان دانشگاه نفت در صورتی که امکان جذب در […]