نفتآب

ضرورت گسترش همکاری ایران و عراق در بخش انرژی

حسن کاظمی قمی، نخستین سفیر ایران در عراق پس از سقوط حکومت بعث و فردی که سرپرستی هیئت ایرانی در دو دور مذاکرات رودررو با طرف آمریکایی را به‌عهده داشت،‌ معتقد است تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکایی دلیل اصلی به ثمر نرسیدن پروژه‌های حوزه انرژی دو کشور ایران و عراق است و در عین حال می‌گوید […]