نفتآب
ایران و مجمع کشورهای صادرکننده گاز

ایران و مجمع کشورهای صادرکننده گاز

ایران و مجمع کشورهای صادرکننده گاز مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در ایران و اندکی پس از آغاز اولیه کشف مخزن عظیم گاز طبیعی پارس جنوبی و آغاز کار فازهای اولیه‌اش، متولد شد و زمانی در سطح بین‌الملل رسمیت یافت که مشخص شد ایران دارنده دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان است. ایده ایجاد یک […]