نفتآب

گذار انرژی در معادله نفت ایران

خبرگزاری رویترز در گزارشی به وضعیت صنعت نفت ایران و مسئله دوران گذار انرژی و تحریم‌ها پرداخته است. از یک سو ضرورت افزایش ظرفیت تولید امری مهم است و از سوی دیگر مشکلات فنی، مخالفت‌های داخلی و بحث تحریم‌ها موانعی در برابر این هدف هستند. صنعت نفت ایران برای بهره‌برداری بالاتر باید به‌سرعت افزایش ظرفیت […]